Polska prowadzi dzięki niskim kosztom operacyjnym

Co słychać w magazynach po 3Q2022? Dużo się dzieje ale na szybko można to podsumować następująco:

  • 27,4 mln mkw (+18% rok do roku) wynoszą zasoby magazynowe w Polsce.
  • +25% wynosi średni wzrost czynszów (rok do roku).
  • +7% wzrostu rok do roku czyli 5,4 mln mkw nowej powierzchni po trzech kwartałach 2022 roku.
  • 3,8 mln mkw wyniósł popyt netto obejmujący nowe umowy i ekspansje.
  • 70% krajowego popytu na magazyny pochodzi z okręgu łódzkiego (jak dobrze, że mamy tam magazyn), Śląska, Mazowsza, Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego.
  • -62% i -34% wynoszą koszty najmu magazynu, zużycia energii i pracy w Polsce w porównaniu do Niemiec i Czech.

NEWPORT LOGISTICS FUND inwestujemy w magazyny w całej Europie w tym również w Polsce!

Źródło: Trans.info