ESG

Odpowiedzialne inwestowanie

Obok ekonomicznej opłacalności naszych inwestycji i odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem, kierujemy się także kwestiami ekologicznymi i społecznymi. Chcemy, razem z naszymi partnerami, budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Odpowiedzialne inwestowanie wpisaliśmy w naszą kulturę i strategię. Wszystkie projekty inwestycyjne muszą przejść certyfikację środowiskową w jednym z wybranych systemów: BREEAM, LEED lub DGNB, by dostarczane na rynek obiekty, spełniały wysokie kryteria jakości oraz były przyjazne środowisku i ich użytkownikom.

Zachowanie zasobów wodnych

Udostępnianie samochodów

Pozytywny wpływ na środowisko

Minimalizacja i segregacja odpadów

Inteligentne zarządzanie energią

Dobre samopoczucie

EKOLOGIA

Tej rewolucji nie można zatrzymać

Obiekty spełniające normy zrównoważonego rozwoju uważamy za inwestycje przyszłości. Dlatego inwestujemy w:

  • projekty o najwyższej jakości
  • obiekty przyjazne dla środowiska
  • magazyny i parki posiadające certyfikaty BREEAM na poziomie min. Excellent
  • cechy budynku zgodne z BREEAM
  • materiały certyfikowane – EPD, FCS (drewno), wykonawcy GC z ISO 14001