ZESPÓŁ
Szymon Ostrowski

Szymon Ostrowski

Dyrektor Zarządzający

Szymon dołączył do Newport Logistics Fund w 2021 roku jako Dyrektor Zarządzający celem postawienia i poprowadzenia działalności funduszu w Polsce i Europie.

Wcześniej Szymon pracował m.in. w banku inwestycyjnym Haitong, gdzie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiadał za strukturyzowanie i realizowanie różnych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej (M&A, DCM, ECM i structured finance), jak również w funduszu private equity SINO-CEEF, gdzie odpowiadał ze region CEE w tym za fundraising, poszukiwanie transakcji inwestycyjnych a także relacje z rządami krajów CEE. Wcześniej Szymon pracował również w banku ICBC, gdzie odpowiedzialny był za rozwój biznesu w krajach regionu CEE, oraz w banku Citi, gdzie pracował w różnych obszarach bankowości korporacyjnej w Polsce, Londynie i regionie CEE.

Szymon studiował w Polsce na UKSW i SGH oraz w Wielkiej Brytanii na Henley Business School.

Anna Mania

Finance Manager

Anna dołączyła do Newport Logistics Fund w lutym 2023 jako Finance Manager.

Wcześniej Anna pracowała m.in. w szwajcarskim banku Safra Sarasin, kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions, pełniąc rolę Managera Family Office, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako starszy specjalista ds. kontroli finansowej oraz w firmach z branży deweloperskiej w charakterze dyrektora finansowego. Anna była także wykładowcą Warszawskiej Szkoły Reklamy oraz współprowadziła zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

Anna studiowała finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz psychologię i filologię angielską na Uniwersytecie SWPS.

Aleksandra Darczuk

Aleksandra Darczuk

Administrator Funduszu

Aleksandra dołączyła do Newport Logistics Fund w 2022 roku jako Administrator Funduszu. Zajmuje się działalnością operacyjną funduszu.

Wcześniej pracowała w banku Citi, gdzie zajmowała się obsługą transakcji funduszy inwestycyjnych oraz usprawnieniami procesów wewnątrz działu middle office organizacji. Wcześniej pracowała także w Center for European Policy Analysis (CEPA), gdzie zajmowała się organizacją konferencji.

Aleksandra studiowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Magdalena Lewczuk

Executive Assistant

Magdalena dołączyła do Newport Logistics Fund w czerwcu 2022 roku na stanowisko Executive Assistant. Do jej kompetencji należy wspieranie Dyrektora Zarządzającego oraz pozostałych członków zespołu w ich codziennych zadaniach.

Wcześniej pracowała w m.in. w Multi Poland oraz Panattoni w Dziale Rozwoju i Technicznym.

Magdalena ukończyła Zarządzanie i Marketing na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

PODWYKONAWCY
IRE AIFM HUB

Fund Manager

BOLDER GROUP

Central Administration Agent

Q SECURITIES

Depozytariusz