Trendy i kierunki rozwoju na rynku nieruchomości magazynowych

Pod koniec kwietnia Amazon poinformował, że podczas pandemii „nadmiernie się rozciągnął” co spowodowało spadek o 10% wartości największych deweloperów w USA i Wielkiej Brytanii. Jak w takim razie prezentuje się sytuacja na rynku magazynowym i jakie są spodziewane trendy:

✅ Popyt nadal będzie przewyższał podaż, dzięki m.in. rozwojowi mniejszych firm z branży e-commerce.
✅ Firmy starają się znaleźć powierzchnię magazynową bliżej swoich rynków zbytu, aby uchronić się przed zakłóceniami w dostawach.
✅ Jak podaje CBRE wskaźnik pustostanów w magazynach w Wielkiej Brytanii to 1,5% co stanowi „krytycznie niski” poziom. Aktualnie w Polsce wynosi 3.6%.
✅ Podwyżki czynszów przyspieszą w nadchodzącym roku i prawdopodobnie wypchną część przedsiębiorstw przemysłowych, których nie stać na czynsze płacone przez firmy nowej gospodarki.

 

Źródło: Financial Times