Jak wpływa wojna na Ukrainie na rynek magazynowy?

Sytuacja jest dynamiczna jednak to co aktualnie można zauważyć to:

✅ wzrost popytu na magazyny spowodowany przez napływ firm z Ukrainy jak i tych wychodzących z Rosji,
✅ Polska jest dobrze spozycjonowana geograficznie,
✅ podaż nowych magazynów jest niska co w zderzeniu z wysokim popytem jak i wyższymi kosztami budowy będzie wpływał na wzrost czynszów.

Źródło: Property News