Wpływ ESG na inwestycje

ESG to realny katalizator zmian, a nie chwyt marketingowy.

Znaczenie ESG (Environmental, Social, and Governance) dla biznesu na całym świecie rośnie w szybkim tempie. UE wprowadziła szereg regulacji, a szczególnie ważna dla sektora usług finansowych jest dyrektywa #SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), nakładająca na firmy finansowe obowiązek ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Co ma to wspólnego z rynkiem nieruchomości? Dowiedz się w artykule Szymon J. Ostrowski opublikowanym w magazynie Obiekty: https://lnkd.in/gDrDtEhG