Newport Logistics Fund członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

Newport Logistics Fund dołączyło do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) jako członek wspierający. Misją PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Wśród członków Stowarzyszenia znajduje się 130 podmiotów – przedstawicieli firm zarządzających inwestycjami private equity / venture capital, jak również osób i instytucji związanych z sektorem private equity, jak konsultantów, doradców prawnych i finansowych, instytucji finansowych i badawczych.