Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego na lata 2023-2024

Bardzo ciekawa prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2023 dotycząca globalnego wzrostu gospodarczego. Dobra wiadomość jest taka, że większość krajów uniknie w tym roku recesji.

Nasze podsumowanie poniżej:

  • Przewiduje się, że globalny wzrost w 2023 r. wyniesie 2,9% i osiągnie do 3,1% w 2024 r. (prognoza na 2023 r. to +0,2% w porównaniu do przewidywań z października 2022 r.).
  • Kluczowe elementy dla lepszej prognozy wynikają z ponownego otwarcia się Chin, które zerwały politykę zero-Covid oraz spadku cen gazu z powodu ciepłej zimy.
  • Oczekuje się, że globalna inflacja spadnie z 8,8% w 2022 r. do 6,6% w 2023 r. i dalej do 4,3% w 2024 r. Inflacja nadal będzie jednak powyżej poziomu sprzed pandemii (2017–2019), który wynosił 3,5%.
  • Oczekuje się, że Wielka Brytania będzie jedyną wiodącą gospodarką, która skurczy się w 2023 r., z prognozowanym PKB na poziomie -0,6% i dalszym wzrostem do 0,9% w 2024 r.

 

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy