Wciąż wysoki popyt na magazyny

Na rynku magazynowym niezmiennie wzrasta popyt na powierzchnie, a ceny najmów rosną. Najważniejsze powody poniżej:

✅ Pandemia i wojna na Ukrainie skutkują zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

✅ Magazynowanie zwiększa bezpieczeństwo firm, bo z jednej strony zapewnia ciągłość dostaw, jak również zapewnia ciągłość sprzedaży.

✅ Magazynowanie towarów blisko miejsca produkcji albo dystrybucji ma największy sens szczególnie jeśli towary nie wymagają przeładunku.

✅ Zapotrzebowanie na magazyny będzie rosło, a dostępność będzie malała. Produkty są coraz dłużej przechowywane w magazynach, a to przekłada się bezpośrednio na mniejszą rotację towarów.

 

Źródło: Puls Biznesu