Newport Logistics Fund – uruchomiony

Z przyjemnością informujemy, że 4 kwietnia 2022 roku w Luksemburgu została założona firma inwestycyjna Newport Logistics Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest finansowanie pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z budową i komercjalizacją różnego rodzaju nieruchomości magazynowych, zlokalizowanych w strategicznych obszarach z dobrym dostępem do infrastruktury. Fundusz skoncentruje swoją działalność na inwestycjach w Polsce i Unii Europejskiej

11 kwietnia 2022 roku Newport Logistics Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF został oficjalnie wpisany na listę zastrzeżonych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (RSC – Registre du commerce et des sociétés). Niniejszy komunikat nie stanowi oferty nabycia jednostek uczestnictwa ani żadnych innych papierów wartościowych.